TYROLSKÉ ČÍSELNÉ KOLO

Ve svém životě i praxi využívám také TYROLSKÉ ČÍSELNÉ KOLO. Čerpám z knihy Johanny Paunggerové a Thomase Poppeho Tajemství čísel našeho data narození. Paní Paunggerová zde odhaluje tajemství číselného kola, které bylo po generace významným pomocníkem její rodiny.

Poprvé jsem se s číselným kolem setkala prostřednictvím Zdeňky Jordánové a byla jsem nadšená.

Datum našeho narození znamená mnohem víc než jen den, kdy jsme přišli na svět. Každé číslo v něm obsažené nás specifikuje, ukrývá naše povahové rysy, kladné i záporné vlastnosti, a především naše vlohy a nadání.

Tyrolské číselné kolo nám umožní odhalit ucelený obraz nás samých, poznat naše talenty, rozvinout je a případně učinit změny vedoucí ke spokojenému životu.

Pokud vás toto téma zajímá, mohu vám pomoci zjistit vaši signaturu (jak J. Paunggerová a T. Poppe nazývají „obrazec, který vytvářejí čísla v nákresu číselného kola nějakého konkrétního člověka“). To uděláme tak, že si nakreslíme směrovou růžici a ke světovým stranám, případně středu růžice, připíšeme čísla vašeho data narození, která k nim přísluší. Když poznáme vaše silné stránky a popřípadě i slabosti, uvidíte sami, zda své talenty naplňujete a využíváte jich. Pokud ne, můžeme prostřednictvím svalového testu (viz. záložka Kineziologická poradna) zjistit, proč tomu tak je. Metoda kineziologie ONE BRAIN nám pomůže odhalit, proč nejste sami sebou, na co byste se měli zaměřit, co zlepšit, co se učit a co rozvíjet. Cílem všeho je vaše spokojenost a život v rovnováze.

Ještě je důležité podotknout, že „naše čísla nad námi ani nad naší životní dráhou nevynášejí žádný neměnný ortel.“ Naopak, důležitý je POHYB číselného kola, který nám umožní využívat čísla v náš prospěch.