Náš život si utváříme my sami. Svými myšlenkami, svými slovy, svými činy.
Nejsme oběti vnějšího světa. Jsme tvůrci. A to, co tvoříme, může být nekonečně krásné…